Hint Dinleri

Hint Dinleri

Hint Yarımadası’nda doğmuş ve gelişmiş dinlere Hint Dinleri denir. Bunların felsefeleri genel
olarak birbirlerine benzemekle birlikte tarihî gelişimleri veya kurucuları açısından kendilerine has
özellikleri vardır.

Hint Dinleri 1