Web sitemize hoşgeldiniz, 09 Ağustos 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Göktürklerde (Kök Türklerde) Eğitim

Göktürklerde (Kök Türklerde) Eğitim

Göktürk Devleti, pek çok açıdan Asya Hun Devleti’nin devamı gibidir. Bu nedenle Hunların ve Göktürklerin
eğitim anlayış ve uygulamaları arasında benzerlikler görülmektedir. Bununla birlikte elimizde Göktürklere
ait yazılı eserlerin bulunması, Türk eğitim tarihi açısından onları Hunlardan farklı kılmaktadır. Bulunan yazılı
eserler ve kullanılan Göktürk alfabesi, bu dönemde yazının eğitim aracı olarak kullanıldığının veya yazı eğitiminin
var olduğunun da bir kanıtıdır.

Göktürklerde
Eğitimi
Biçimlendiren
Etkenler


– Göktürk
alfabesinin
kullanılması

– Bilginin
yazılı olarak
aktarılması (örneğin
Orhun Yazıtları)

– Göktürk
töresi

– Türk toplumunun
devamlılığını
sağlamaya yönelik
politikalar

– Bozkır yaşamı

Göktürkler dönemi eğitiminin öğreti ve hedeflerini ortaya koyan en önemli kaynak, Orhun Yazıtları’dır.
Bu yazıtlar, dönemi hakkında bilgi vermekle kalmayıp geleceğe ilişkin uyarılarıyla topluma ve liderlere yol
göstermiştir. Günümüzde Moğolistan sınırları içinde yer alan Orhun Yazıtları, ilk defa Danimarkalı Vilhelm
Thomsen (Tomsen) tarafından okunmuştur.  

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz