Web sitemize hoşgeldiniz, 17 Mayıs 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Gençlik Spor Vakfı

Gençlik Spor Vakfı

İlk olarak 1983 yılında Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü ve
Amatör Sporcular Yardımlaşma Sandığı adı altında kurulmuştur. Daha sonra
930 sayılı Kanun’a uygun olarak Ankara 27. Noterliğinde düzenlenen
04.09.1990 tarih ve 27503 yevmiye nolu senede istinaden, Ankara 20. Asliye
Hukuk Mahkemesinin 18.09.1990 gün ve 990/617 esas, 990/996 karar sayılı
ilamı ile Geçlik Spor Vakfı olarak tescil edilerek tüzel kişilik kazanmıştır.

Vakfın Amaç ve Görevleri

Türk Medeni Kanunu ve vakıflar mevzuatına göre kurulan
vakıfların, büyük çoğunluğunun belli bir kesime hizmet
götürmeyi amaçladıkları bilinmektedir.
Vakfın amaçları şunlardır:

1- Türk toplumunun bütün fertlerini, bedensel ve ruhsal gelişmelerini
sağlamak için spor yapmaya özendirmek,
2- Spor tesisleri yapmak, işletmek, işlettirmek, mevcut tesislerin
bakım, onarım ve tefrişini yapmak, işletilmesine katkı
sağlamak, gerektiğinde karşılıksız yardım etmek,
3- Sporcu ve spor elemanlarının eğitimleri için yurt içi ve yurt
dışı eğitim kursları açmak, açılacak kurslara eleman göndermek,
4- Spor malzemeleri yapmak, yaptırmak, malzeme yardımında
bulunmak,
5- Gençlik, spor ve vakıf ile ilgili yayınlar çıkarmak, satın almak, satmak
6- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü hizmet ve faaliyetlerine yardım etmek,
7- Gençlik ve sporla ilgili ödüller vermek,
8- Gençlik ve spor kulübü kurmak, kurulmuş kulüplere yardım etmek,
9- Gençlerden, sporcu ve spor elemanları ile vakıf üyelerinden yardıma muhtaç durumda olanlara yardımda
bulunmak”

Vakfın Spor Eğitimiyle İlgili Görevleri

1- Amatör sporcuyu teşvik etmek ve ödüllendirmek; bu sporcuları tesis, araç, gereç, bilgi ve teknik açıdan
desteklemek,
2- Hiçbir sosyal güvencesi olmayan amatör sporcuların sağlık merkezleri ve hastane masraflarına yardımcı
olmak, yardıma muhtaç olan eski ve yeni sporculara ve ailelerine imkânlar dâhilinde yardımda bulunmak,
3- Vakfımız olanakları dâhilinde, başarılı sporculara teşvik ödülleri
vermek,
4- Özürlü vatandaşları spora yöneltmek ve spor yapmalarına
olanak sağlamak.

Vakfın Tesisler ve İşletmelerle İlgili Görevleri

1- Gençlik ve sporla ilgili Kamp Eğitim Merkezleri kurmak, işletmek.
2- Mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımını sağlamak, köy
ve semt spor tesis ve alanlarının yapımını teşvik etmek ve mahalli idareler ile diğer kuruluşların bu konudaki
çalışma ve hizmetlerine katkıda bulunmak ve bu konularda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne yardımcı
olmak.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz