Web sitemize hoşgeldiniz, 22 Mayıs 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Feodalite ve Tımar Sisteminin Karşılaştırması

Feodalite ve Tımar Sisteminin Karşılaştırması

Osmanlı Devleti’nde tımar sistemi uygulanırken Avrupa krallıklarında derebeylik
sistemi bulunmaktaydı.

Tımar ile derebeylik arasında büyük farklılıklar vardı. Feodaller toprağın gelirini
almakla birlikte idari, hukuki ve mali bağımsızlığa sahipti ve kralın bunları azletme
yetkisi yoktu. Ayrıca bulundukları yerde halkı kendi malı olarak görürlerdi.
Tımar sisteminde ise tımar sahibi kendisine tahsis edilen topraklarda kiracı
durumunda olup elindeki arazinin değil, belli görevleri yerine getirmek karşılığında
buralardan elde edilen ürünün devlet adına topladığı verginin sahibiydi. Tımar sahibi,
kanunlara ve devlet düzenine uymazsa arazisi alınır, yetkileri de devletin koyduğu
kanunlar çerçevesinde sınırlandırılırdı.


Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU, “Klasik Dönemde Osmanlı Devlet Teşkilatı”,
Türkler Ansiklopedisi, C 9, s. 808 (Özetlenmiştir.).

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz