Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 22 Haziran 2021

Azınlık Okulları

tarih bilmi

Kısaca Konu Başlıkları

Osmanlı Devletinde Azınlık Okulları

Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimler, ibadethanelerinde açtıkları okullar vasıtasıyla eğitimlerini sürdürüyorlardı. Bu okullarda devletin herhangi bir denetimi yoktu. Ayrıca gayrimüslim vatandaşların birçoğunun maddi durumları iyi olduğu için Avrupa ülkelerine de çocuklarını gönderir, orada okuturlardı. Bilindiği gibi azınlıklar Tanzimattan sonra pek çok okul açtılar. Geniş imkâna sahip azınlık okullarının bazılarında matbaa bile bulunmaktaydı. Bu okullar zamanla azınlıklar arasında milliyetçilik fikirlerinin yayılmasında etkili olmuştur.

Tanzimat Döneminde devletin açtığı bazı okullara gayrimüslim öğrenciler de alınmaya başlanmıştır. 1869 Maârif-i Umûmiye Nizamnamesi ile azınlıkların özel okul açabileceği de hükme bağlanmıştır.

Azınlık Okullarının Sayısı

Azınlık Okullarının Sayısı

Türkiye’deki Azınlık Okullar

Ermeni Okulları

Özel Esayan Ermeni İlköğretim ve Lisesi Tarihçe

1895 yılından beri Beyoğlu’nda eğitim ve öğretime hizmet veren Esayan Okulunun kuruluşunu incelemek için 19.y.y başlarında Beyoğlu semtinde bulunan eğitim kurumlarını gözden geçirmemiz gerekir.

1807 yılında Beyoğlu Üç Horan Kilisesi yapılmıştır. Bu kilisenin yapımından önce bir okulun varlığından bahsedilir ki 1810 yılında Beyoğlu semtinde çıkan yangından bu okul büyük zarar görür. Yangından hemen sonra onarılan okul binası ihtiyacı karşılayamaz duruma geldiğinde 1814’te Beyoğlu’nda Bezciyan Harutyun Amira tarafından kızlar için meslek okulu açılır.

1830 yılında ihtiyaca cevap vermek amacı ile Skordela ve Kınavula semtlerinde kızlar için Surp Hıripsimyantz ve Surp Kayanyantz, erkekler için Surp Eçmiyadzin ve Surp Lusavoriç okulları Canik Amira Papazyan’ın önderliği ile açılır.

1 Mayıs 1846 yılında kurulan Naregyan hayırseverler Cemiyeti Naregyan Okulunu kurar. 1851’de Beyoğlu’nda bulunan üç okulun öğrenci sayısı 380 olur. 1858’de Beyoğlu okullarının ve kilisenin yönetimi 10 kişiden oluşan bir heyete teslim edilir.

Özel Pangaltı Ermeni İlköğretim ve Lisesi Tarihçe

Okul, Mıhitaryan Manastırı tarafından 1825 yılında Beyoğlunda Galatasaray ile Ağa Cami arasında Manastırın mülkü olan geniş bir arazi üzerine üç katlı bir binada 60 öğrenci ile faaliyete geçmiştir.

Musevi Okulları

Ulus Özel Musevi Lisesi Tarihçe

Musevi Lisesi, 1914–1915 eğitim yılında Midraşa Yavne adıyla Yemenici sokaktaki binasında, Bene Berit derneği, Jozef Niyego ve Dr. David Markus’un girişimleriyle kuruldu.

Okulun adı önce Midraşa Yavne ya da Bene Berit Lisesi olarak bilinirken Beyoğlu Özel Musevi Lisesi adını aldı. 1994 te Ulus’taki binasına taşınınca adı Özel Musevi Lisesi, 1998 te ise Ulus Özel Musevi Lisesi olarak değişti.

Ulus Özel Musevi Lisesi’nin kurucusu Hahambaşılık, Ulus Özel Musevi 1. Karma Ana ve İlköğretim Okulu’nun kurucusu ise Neve Şalom Sinagogu Vakfıdır. Okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel azınlık okulu statüsündedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz