Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 22 Haziran 2021

Arnavutluk’ta Demokratikleşme Süreci

tarih bilmi

XV. yüzyılda Osmanlı hâkimiyetine giren Arnavutluk, 1912’de
bağımsız oldu. II. Dünya Savaşı’nda İtalyanlar tarafından işgal edilen
Arnavutluk Enver Hoca liderliğinde, İtalyan ve Almanlara karşı
mücadele verdi ve savaş sonunda Komünist Partisinin yönetimine
girdi. Başlangıçta SSCB ile iyi ilişkiler kuran Enver Hoca liderliğindeki
Arnavutluk, 1961’de SSCB’den uzaklaştı ve Avrupa’da yalnız kaldı. Bu
arada Çin, Adriyatik Denizi kıyısında kendisine bir üs verilmesi
karşılığında Arnavutluk’a önemli iktisadi yardımlarda bulundu. Bu
gelişmeler Arnavutluk’u Çin Halk Cumhuriyeti’ne yaklaştırdı. Ancak
1976’da Çin Halk Cumhuriyeti’nde başlayan reformlar bu ilişkileri
olumsuz etkiledi ve Arnavutluk Çin’den de uzaklaştı.

Nisan 1985’te Enver Hoca’nın ölümünden sonra Ramiz Alia,
Arnavutluk Komünist Partisi liderliğine ve devlet başkanlığına getirildi.
Enver Hoca döneminde dışa kapalı bir politika takip eden Arnavutluk, Aliya döneminin ilk yıllarında
aynı politikayı takip etti. Bu yüzden Arnavutluk SSCB’de başlayan değişim
rüzgârlarından en son etkilenen devlet oldu.

Balkanlarda ve Avrupa’da meydana gelen gelişmeler üzerine Alia, sosyalist rejimi yumuşatmaya
yönelik tedbirler almak zorunda kaldı. 1990 başlarından itibaren Arnavutluk büyük bir değişim içine
girerek bir dizi reformlar yaptı. Ramiz Alia, dış ülkelerle münasebetleri geliştirerek uzun yıllardır dış
dünyaya kapalı olan Arnavutluk’un dış politikasını temelden değiştirdi. Hükûmet, ekonomide
liberalleşmeyi kabul ederken dış sermayenin sınırlı da olsa ülkeye girmesine izin verdi. Arnavutluk’ta ilk
kez 1992’de iktidar partisinin denetiminde olmakla birlikte çok partili seçimler yapılarak demokrasiye
geçiş sağlandı. Son olarak 28 Kasım 1998’de referandumla yeni anayasa kabul edildi. 22 Mart 1992’de
yapılan seçimlerde Demokrat Parti birinci parti oldu. Böylece Sosyalist Parti iktidarına da son verilerek
Demokrat Parti liderliğinde bir hükûmet kuruldu. Bunun üzerine Ramiz Alia istifa etmek zorunda
kaldı ve
cumhurbaşkanlığına Demokrat Parti lideri Sali Berişa seçildi. Arnavutluk’un Avrupa Birliği ve NATO’ya
üyelik görüşmeleri sürmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz