Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Mayıs 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi » 1960 Sonrası Enerji Kaynaklarındaki Değişim ve 1973 Petrol Krizi

1960 Sonrası Enerji Kaynaklarındaki Değişim ve 1973 Petrol Krizi

Dünyadaki enerji kaynakları fosil ve yenilenebilir olarak iki sınıfa ayrılır. Bunların yanında nükleer enerji de üçüncü bir enerji kaynağı olarak değerlendirilir.

Sanayi Devrimi ile makineleşme alanında yaşanan gelişmeler, enerji kaynaklarına olan ihtiyacı artırdı. Petrolün keşfiyle dünya dengeleri tamamen değişti. Petrol, l. Dünya Savaşı ve ll. Dünya Savaşı’nın yanı sıra günümüzde yaşanan birçok çatışmanın en önemli nedenlerinden biri oldu. Bu enerji kaynağını 1960’a kadar Yedi Kız Kardeş diye adlandırılan ABD menşeli yedi petrol şirketi yönetti. OPEC’in 1960’ta kurulmasından sonra petrol üreten ülkeler de petrol enerjisinde söz sahibi olmaya başladı.

OPEC’in önemli kısmını oluşturan Arap ülkeleri, Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC) adıyla farklı bir oluşuma daha gitti. Petrolün siyaset üzerindeki etkisini fark eden Arap ülkeleri, Arap-İsrail savaşlarında İsrail ve yandaşlarını cezalandırmak için petrolü bir silah gibi kullandı. 1973 Arap-İsrail Savaşı’nda petrol üzerinden İsrail ve Batı’ya ders verilmek istendi fakat tahmin edilenin de ötesinde bir etki oluşmasıyla dünya çapında bir petrol krizine neden olundu. Bu krizin etkilediği gelişmiş ülkeler böyle bir durumla tekrar karşılaşmamak için enerji kaynakları çeşitliliğini artırma yoluna gitti. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi konusunda yakın zamana kadar birçok atılım yapıldı. Bu atılımlar enerji kaynakları dağılımını ve tüketim çeşitliliğini artırdı.

1970’lerin sonuna kadar enerji kaynağı lideri, petroldü. Yaşanan krizler sonrasında bol ve ucuz olan doğal gaza ağırlık verildi. Nükleer santrallerin ve hidroelektrik santrallerinin yapımı artarak devam etti. Ham madde rezervi çok olan kömür cazip hâle geldi. Kömürden metan gazı üretimi, yatay sondajlama ve hidrolik çatlatma yöntemi ile üretilen şeyl gaz, önemli hâle gelen enerji kaynakları oldu.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz