Tarih Bilimine Giriş

29 Kas

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ ÖZET TARİH BİLİMİNE GİRİŞ Tarih: İnsan ve insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve zaman göstererek, sebep – sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak, objektif (tarafsız) bir biçimde açıklayan sosyal bilim dalına tarih denir. Tarih Biliminin … Read More »