Yıldırım Bayezit

Yıldırım Bayezit

24/09/2015 0 Yazar: admin

Babası : I. Murat
Annesi : Gülçiçek Hatun
Doğumu : 1360
Vefatı : 1403
Saltanatı : 1389 – 1402

Savaşlarda hızlı hareket ettiği için Yıldırım unvanıyla tanınan Bayezit, azim ve
irade sahibi, çok hareketli, çevik, çok cesur ve üstün askerî yeteneklere sahip
bir padişahtı.

Yıldırım Bayezit çocukluğunu Bursa Sarayı’nda kardeşleriyle birlikte geçirdi.
İyi bir eğitim gördü. Devrin en büyük âlimlerinden dersler aldı. Gençliğinde
Kütahya sancağında valilik yaptı. Sultan Murat Hüdavendigâr’ın vasiyeti gereği
1389 yılında padişahlığa getirildi.

Sinirli ve hırçın bir mizaca sahip olarak bilinmesine rağmen, ülkedeki çeşitli
ırktan ve dinden halka karşı son derece adil ve hoşgörülü davranırdı. Savaşlarda
elde ettiği ganimetlerle cami, darüşşifa, medrese, imaret, hamam, misafirhane
gibi pek çok sosyal tesis yaptırmıştır. Bunlardan en önemlileri Bursa’da
yaptırdığı Ulucami ve Şifahane’dir.

Yıldırım Bayezit, devlet teşkilatının gelişimi için de önemli işler yapmıştı.
Vilayet tahriri, gelişmiş maliye usulleri ve merkezî hazine ile başkentte
ülkenin her tarafında devlet denetimini sağlayan bir bürokrasi kurmuştu.