Yeniçeri Ocağı

Yeniçeri Ocağı

I. Murat döneminde kuruldu.
Acemi ocağını bitiren gençler, burada
daha üst bir askerî eğitime tabi tutulurdu. Yeniçeriler
doğrudan sarayı ve padişahı korumakla
ve padişahın yanında savaşmakla
görevli olduklarından eğitimlerine büyük
önem verilirdi. Orduya katıldıklarında kendi
içlerinde topçular, humbaracılar, cebeciler
gibi askerî sınıfları oluştururlardı.