Web sitemize hoşgeldiniz, 09 Ağustos 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi » Yeni Bir Savaşa Doğru

Yeni Bir Savaşa Doğru

I. Dünya Savaşı sonunda galip devletlerin barışı düşünmek yerine barış düzeni içerisinde kendi
çıkarlarını gerçekleştirme yollarını araması, yenilen devletlerin siyasi, ekonomik ve askerî kısıtlamalar
ve ağır yükümlülükler getiren antlaşmalar imzalamasına sebep oldu. Aynı zamanda
Osmanlı Devleti,
Rus Çarlığı, Avusturya-Macaristan ve Alman İmparatorluğu’nun yıkılması Avrupa diplomasisi ve
kuvvetler dengesini temelinden sarstı. İtilaf Devletleri sarsılan bu dengeyi, imzalanan antlaşmalarla
yeni millî devletler kurduğu izlenimini vererek sağlamaya çalıştı. Bunu kısmen ve sadece Avusturya-
Macaristan üzerinde gerçekleştirdi. Savaş sonunda millî devlet anlayışının uygulamaya
konulmadığının en belirgin örneğini farklı millî unsurlardan oluşturulan Yugoslavya ve Çekoslovakya
teşkil etti.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra, Rusya’nın ülkede komünist rejimini yerleştirmesi
uluslararası alandan
soyutlanarak dışa kapalı bir politika izlemesine yol açtı. Osmanlı Devleti’nin yıkılmasıyla ortaya çıkan
Orta Doğu kuvvetler dengesindeki boşluk, İngiltere ve Fransa’nın yayılmacı politikasıyla dolduruldu.
Alman İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla İtilaf Devletleri, Almanya ile ağır şartlar içeren Versay
Antlaşması’nı imzaladı. Böylece Almanya’nın Avrupa’yı bir daha tehdit etmesi
engellenmiş oldu. Ancak
Almanya’nın uluslararası alanda bıraktığı boşluk büyük sorunlara yol açtı.

1919 Versay Antlaşması’ndan 1925 Locarno Antlaşması’na kadar geçen sürede savaş
sonrası
sarsıntılar azaltılıp barış antlaşmalarıyla kurulan düzen yerleştirilmeye çalışıldı. Locarno
Antlaşması ile
de milletlerarası politikada yumuşama ve iş birliğine gidilerek barışın sürekliliğini sağlamak amacıyla
silahsızlanma çabalarına girişildi.

Dünya bu şekilde devamlı bir barış için çabalarken 1929 Dünya Ekonomik Buhranı, etkilerini
dünyanın her yerinde göstermeye başladı ve siyasi gelişmeleri etkiledi. 1931’de Japonya’nın
Mançurya’ya saldırması ve art arda çıkan siyasi buhranlar, dünyayı yeni bir
savaşın eşiğine getirdi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz