Web sitemize hoşgeldiniz, 24 Temmuz 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Yassı Çimen Savaşı (1230)

Yassı Çimen Savaşı (1230)

Yassı Çimen Savaşı (1230)

Nesevi’ye göre Harzemşah-Selçuklu ilişkileri 1225 yılında Celaleddin Harzemşah’ın Türkiye
Selçuklu Devleti Sultanı I. Alâeddin Keykubad’a bir mektup ve elçi göndermesiyle başlamıştır.
Amaç, iki Türk devleti arasında dostluk ve birlik kurmaktı. Dostane bir şekilde başlayan bu ilişki, gün
geçtikçe pekişmiş ve Eyyûbilere karşı ittifak yapacak bir hâle gelmişti. Daha sonra Celaleddin Harzemşah’ın istikrarsız siyaseti,
Moğolları
hiçe sayarak Ahlat’ı muhasara etmesi, ayrıca
I. Alâeddin Keykubad’a karşı sadakatsizlik
gösteren Erzurum Melik’i Cihanşah ile ittifak
yapması iki tarafın aralarının bozulmasına
neden oldu. Bunun üzerine Türkiye Selçuklu
Sultanı I. Alâeddin Keykubad, Celaleddin Harzemşah’a karşı Eyyûbilerden Melik Eşref ile
anlaştı ve 10 Ağustos 1230 tarihinde iki taraf
Yassı Çimen mevkiinde birbiriyle karşılaştı. I.
Alâeddin Keykubad ve Melik Eşref, Celaleddin
Harzemşah ile Erzurum Meliki Cihan
Şah’a karşı büyük bir zafer kazandı. Bu
savaşın Türkiye Selçuklu tarihi açısından tek
kazancı, Erzurum’un alınması olmuştur.

HARZEMŞAHLAR

Büyük Selçuklu Devleti’nin valisi İl-Arslan tarafından
Harzem bölgesinde merkezi Ürgenç (Gürgenç)
olmak üzere kuruldu. Maveraünnehir, İran ve
Azerbaycan olmak üzere topraklarını genişletti. 1218
yılında Otrar şehrinde Moğol tüccarların casus oldukları
gerekçesiyle idam edilmesi üzerine saldırıya geçen
Moğollarla (Cengiz Han) yaptığı mücadeleyi kaybetti
(1220). Topraklarının bir kısmı Moğollar tarafından işgal
edilen Harzemşahlar, Azerbaycan’a çekildi. Türkiye
Selçukluları ile komşu oldular. Harzemşahlar, Moğollara karşı oluşturulan Türkiye Selçuklu-Eyyûbi ittifakının
içerisinde yer aldı. Buna rağmen Ahlat hâkimiyeti
yüzünden Türkiye Selçukluları ile yapmış olduğu Yassı
Çimen Savaşı’nı kaybederek 1231’de yıkıldı.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz