Web sitemize hoşgeldiniz, 09 Ağustos 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » İslam ve Diğer Dinler Tarihi » Yahudiliğin Temel Özellikleri – 4 Fark

Yahudiliğin Temel Özellikleri – 4 Fark

Yahudiliğin temel özellikleri, kendisini diğer hak dinlerden ayıran başlıca özelliklerdir. Yahudiliği, İslam, Hristiyanlık ve diğer dünya dinlerinden ayıran seçilmişlik, kutsal toprak, mabet
ve Mesihçilik gibi bazı özellikler vardır.

Yahudiliğin Temel Özellikleri

  • Seçilmişlik,
  • Kutsal toprak,
  • Mabet,
  • Mesihçilik

Seçilmişlik

Yahudilere göre Tanrı; ataları İbrahim, İshak ve Yakup’la bir ahit yapmış ve onların soyunu kendisi için özel bir millet olarak seçmiştir. Bu yüzden Tanrı, tarihte onlara daima yardım etmiştir.

Onları Mısır esaretinden kurtarmak için Hz. Musa’yı görevlendirmiş ve kendisi de onların kurtuluşuna müdahalede bulunmuştur. Kutsal kitap Tevrat’ı diğer milletlere vermemiş, onu seçilmiş millet olarak kabul ettiği Yahudilere vermiştir. Seçilmişlik fikri, tarih boyunca Yahudileri diğer milletlerden farklı kılmıştır.

Yahudiler her türlü baskı ve zorlama karşısında millî ve dinî benliklerini bu fikir sayesinde korumuşlardır. Bu sebepten dolayı onlar, yaklaşık iki bin yıllık sürgün hayatından sonra 1948’de bağımsız Yahudi Devleti’ni kurmuşlardır.

Kutsal Toprak

Yahudilik diğer dinlerden farklı olarak belli bir toprakla bütünleşmiş bir dindir. Yahudiliğin en temel kurum ve kuralları bu topraklara göre belirlenmiş ve şekillenmiştir.

Tanrı’nın seçmesiyle belirlenen, vadedilen bu toprakların dışında Yahudilik yaşanamaz. Zorunlu sürgün hariç, Tevrat’ın emirlerine kulak veren Yahudilerin mutlaka bu topraklarda yaşamaları gerekir. Yahudi din bilginleri, şartları uygun olup da kutsal topraklarda yaşamayan Yahudileri Tevrat’ın emirlerine karşı gelmiş bir asi olarak değerlendirmektedirler.

Yahudi din geleneğine göre kutsal topraklar içinde yer alan Kudüs, dünyanın merkezidir. Öldükten sonra tekrar dirilme buradan gerçekleşecektir. Dünyanın değişik bölgelerinde gömülmüş Yahudiler, tekrar dirilme gününde yer altındaki kanallar yoluyla kutsal topraklara gelecek ve oradan dirileceklerdir.

Mabet

Yahudilik, aynı zamanda mabet merkezli bir dindir. Yahudilikteki birçok ibadetin mabette gerçekleştirilmesi gerekir. Bu mabet de herhangi bir yerdeki Yahudi mabedi değildir.

Yerini Tanrı’nın belirlemiş olduğu ve onun istemesiyle Kral Süleyman tarafından yaptırılan Kudüs’teki Süleyman Mabedi’dir. Bu mabedin Yahudiler nezdindeki adı Bet-Hamikdaş’tır. Çoğu kez tahribata uğrayan ve en son 70 yılında tamamen yıkılan Süleyman Mabedi’nden geriye sadece Batı Duvarı kalmıştır. Batı Duvarı günümüzde Yahudiler için önemlidir. Yahudiler, bu duvarın önünde mabet yıkıldığı için ağıt yakarlar ve en kısa zamanda yeniden inşa edilmesi için Tanrı’ya yakarırlar.

Mesihçilik

Mesih terimi Yahudilerin kutsal kitaplarında herhangi bir göreve gelen kişi veya krallar için kullanılmıştır. Yahudilerdeki Mesih beklentisi 70 yılında Roma İmparatorluğu’nun Kudüs’ü istila edip kutsal mabedi yıkmasından sonra belirgin hâle gelmiştir. Romalılar, mabedi yıkmanın yanında Yahudilerin dinî kurumlarını da ortadan kaldırarak büyük bir baskı uygulamışlardır. Bu yıkımdan sonra bir daha toparlanamayan Yahudiler,1948 yılına kadar devamlı başka milletlerin egemenliği altında yaşamışlardır.

Bu durum, onlarda Davut soyundan gelecek ve kendilerini kurtaracak olağanüstü güçlere sahip bir Mesih inancının doğmasına yol açmıştır.

Yahudiliğin Temel Özellikleri

Yahudiliğin Temel Özellikleri

Yahudiliğin temel özellikleri konusunda; seçilmişlik, kutsal toprak, mabet ve mesihçilik konularına değindik. Yahudilik hakkında bildiklerinizi aşağıdaki formu kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz.

Ayrıca bakınız:

Yahudilik

Yahudi, İbrani ve İsrail Terimleri

Yahudiliğin Doğuşu ve Gelişmesi

Yahudiliğin On Temel İlkesi: On Emir

Günümüzde Yahudilik

Din Sosyolojisinin Ortaya Çıkışı

Yorumlar
  1. mahmut demirkolllllu dedi ki:

    kuran aslı değişmemiş. kuran gelince diğer kitaplar iptal edilmiş .zaten bozulmuştu. kurtana göre hiristiyanlık ve yahidilik gibi uyduruk saçma yalan bir din hatta kitabı da yok. islamın dışında herkes kafir ve cehennemliktir tüm peygamberler islamı yaymak için gelmişlerdir. isa musa yakup …..hepsi müslümandır..isa dahil (son peygamber hariç) hiristiyanlık ve yahudilik diye bir dine inanmazlar..isa gelse yahudilere ve hiristiyanlara lanet yağdırır..onlarn rabbi müslümanın rabbiye aynı değildir..onlar isaya da baba ve rab derler.. incili masal diye olumakta zarar yok.

Yorum Yaz