Web sitemize hoşgeldiniz, 04 Ağustos 2021
Tarih Bilimi

Yahova Şahitleri

Yahova Şahitleri

Yahova, Yahudilikte Tanrı için kullanılan Yahve kelimesinden gelmektedir. Bu isim Tevrat’ta şöyle
geçer: “ Beni size … Yakup’un tanrısı Yahve gönderdi.” Yahova Şahitleri isimlerini kutsal kitapta geçen
“Siz şahitlerim ve seçtiğim kulumsunuz, ta ki bilip bana inanasınız ve benim o olduğumu anlayasınız.”
ifadesinden alırlar.

Yahova Şahitleri, 19. yüzyılda ortaya çıkan, Yahudilik ve Hristiyanlık karışımı Mesihçi ve misyoner
bir harekettir. Bu hareketin temeli, dünyadaki düzenlerin yakında sona ereceği ve İsa Mesih’in tekrar
gelerek yeryüzünde tanrısal krallığı kuracağı inancıdır. Bu grup kendilerini Yahova krallığının gerçek
sahipleri ve şahitleri olarak tanıtırlar. Bununla birlikte Yahova Şahitleri kendilerini ayrı bir din olarak
görürler.

Yahova Şahitlerinin kurucusu Charles Taze Russell (Çarls
Teyz Rassıl) (1852-1916)’dır. Amerika’da yaşayan Russell, İsa
Mesih’in ikinci gelişine inanan Adventistlerle karşılaşmış ve
onların fikirlerinden etkilenmiştir. 1914’te kıyametin kopacağı
kehanetinde bulunan Russell, bu durum gerçekleşmeyince tezini
bu tarihin kıyamet alametlerinin başladığı tarih olduğu şeklinde
değiştirmiştir. Russell’den sonra onun yerine geçen Rutherford,
Russelistler diye bilinen cemaati 1931’de “Yahova Şahitleri”
olarak adlandırdı. Rutherford (Ruterford), grup üyelerinin üzerlerinde
altın taç ve haç taşımaması, yazı ve broşürlere isim yazılmaması,
yeni dergiler çıkarmak gibi değişiklikler yaptı. 1975
yılında Armagedon Savaşı’nın olacağı kehanetinde bulunan hareket
liderleri, bu durum gerçekleşmeyince mensuplarını hayal
kırıklığına uğrattılar. Bunun üzerine IV. Lider F. Franz, Yahova
Şahitlerinin kutsal savaşın ne zaman olacağını bilmeden de
Yahova’ya hizmet etmeleri gerektiğini belirtti.

Yahova Şahitleri, Kitab-ı Mukaddes’e inanırlar.
Onun Tanrı sözü olduğunu kabul ederler. Tanrı
olarak Yahova’ya inanırlar. Bununla birlikte
İsa Mesih’i, Tanrı’dan daha alt seviyede
ve onun oğlu kabul ederler. Yahova Şahitlerinin
bu inancı İsa Mesih’i Tanrı
olmaktan çıkardığı gerekçesiyle Hristiyan
mezheplerince reddedilmiştir.

Yahova Şahitleri, İslam peygamberi
Hz. Muhammed’i yalancılıkla
itham ederler. Kur’an-ı Kerim’i asılsız
olarak görürler. Kendi inançları dışındaki
dinleri sahte kabul ederler.

Yahova Şahitlerine göre İsa Mesih’in tanrısal
krallığı, şeytan ve yandaşlarını yenerek yeryüzündeki
bütün beşerî sistemleri, devletleri ortadan
kaldıracaktır. Ardından da göklerde egemen olan tanrısal krallık yeryüzüne hâkim olacaktır. İsa Mesih,
bu zaferden sonra yüz kırk dört bin kişilik seçkin Yahova Şahitleri topluluğuyla beraber bin
yıl boyunca bu krallığı yönetecektir. Bu süre içinde insanlık ve yeryüzü, Âdem’in ilk günahından
önceki hâline dönecektir. Bu bin yıllık dönemin sonunda İsa Mesih, krallığı, asıl sahibi olan Tanrı’ya
devredecektir.

Yahova Şahitleri, sistemli ve ısrarcı misyonerlik faaliyeti yürüten bir gruptur. Misyoner okullarında
yetiştirdikleri Yahova Şahitleri, günün her vaktinde ev ev, sokak sokak dolaşarak inançlarını
yaymaya çalışırlar. Bu faaliyete tarla hizmeti adını verirler. Bunların kullandığı metot, genelde vaaz
etmek, kitap ve broşür dağıtmaktır. Bu iş için grup üyeleri genelde vakitlerinin tamamını almayan
işlerde çalışırlar ve kalan zamanlarında ise Yahova Şahitliği inancını yaymaya çalışırlar. Her bölgede
çalışan gruplar düzenli olarak genel merkeze rapor sunarlar.

Ülkemizde Yahova Şahitlerinin misyonerlik
çalışmaları 1909’da başlamıştır. Bu dönemde
İzmir’de, Yahova Şahitlerinin dergisi olan Tarassut
Kulesi’ni düzenli okuyan bir grup oluştu.
Böylece ülkemizde bu grubun misyonerlik
faaliyeti başlamış oldu. İlk zamanlar Ermeni ve
Rum vatandaşlarımız arasında yayılmaya çalışan
hareket daha sonra Müslüman Türkler arasında
az da olsa taraftar bulmuştur.

Türkiye’de yirmi civarında cemaati bulunan hareket daha çok İzmir, İstanbul, Ankara ve Mersin
gibi illerimizde etkinlik yürütmeye çalışmaktadır.  

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz