Uygurlarda Spor

Uygurlarda Spor

Kökenleri Asya Hunlarına dayanan Uygur Türkleri, ilk zamanlarında Orhun ve Selenga Irmakları
çevresinde Göktürklere bağlı olarak yaşıyorlardı. Başlangıçta dokuz boydan oluşan Uygurlar, daha sonra
Dokuz Oğuzların da katılmasıyla On Uygur adını almıştır.

Uygurlarda atlı bozkır kültürü ön plana çıkmaktadır. Atla adeta özdeşleşen Uygurlar, at yetiştirmekte
ve binicilikte ustaydılar. Çocuklarına
küçük yaşta ata binmeyi, ok atmayı ve avlanmayı
öğretirlerdi. Ayrıca Uygurların yaşadıkları
bölge göz önünde bulundurulduğunda çok iyi
yüzücü oldukları da bilinmektedir.