Kategori: Uygarlığın Doğuşu

Uygarlığın Doğuşu kategorisinde, ilk çağlar, ilk uygarlıklar ve insanlığın ilk zamanlarına dair tüm konular derlenmiştir.

Asurlular

Başkentleri Asur (Ninova) idi. Asur Devleti Samiler ve Subarilerin karışmasıyla oluşmuş bir topluluk tarafından kuruldu. Salmansar ile tarih sahnesine çıktılar.…

Elamlar

Mezopotamya uygarlığı içerisinde incelenen Elamlar, Mezopotamya bölgesinin dışında; Sümer ülkesinin doğusunda yaşamışlardır. Sümer egemenliğine son veren Elamlar, ilk dönemlerinde şehir…

Akadlar – Akad İmparatorluğu

Akad İmparatorluğu Sami kökenli Akadlar, MÖ 4000’de Arap Yarımadası’ndan gelerek Orta Mezopotamya’ya yerleşmişlerdir. Kral Sargon döneminde devlet haline gelmişler; kısa…

Mezopotamya Uygarlığı

Anadolu, Akdeniz, Arabistan, İran, Hindistan ve Türkistan’da kurulan uygarlıkların kesişme noktası Mezopotamya “iki nehir arasındaki ülke” olarak tanımlanmıştır. Fırat ve…

Maden Çağı

Bakır (Kalkolitik) Çağı: Taş Çağının sonlarına doğru maden keşfedilmiştir. İnsanların ilk buldukları ve kullandıkları maden bakırdır. Bakırın tabiatta bol bulunması…

Taş Çağı

Eski Taş (Paleolitik) Çağı (MÖ 600.000 – 10.000): Yüz binlerce yıl süren bu dönem insanlık tarihinin en uzun dönemidir. Genellikle…

Tarih Öncesi Çağlar

Yazılı kayıt ve belgelerin olmadığı Tarih Öncesi Çağlar hakkında tarih bilimi en çok arkeolojiden yararlanır. Bu döneme ait bilgiler daha…

Tarihi Çağlara Giriş

İnsan, düşünebilme ve düşündüğünü yaşama aktarabilme yeteneği ile diğer canlılardan ayrılır. Bu farklı özelliği neticesinde hayatını kolaylaştırmak, yapısında var olan…

Roma Uygarlığı

Roma uygarlığı, Roma uygarlığının oluşumu ve tarihi hakkında geniş bilgi içeren makale sonunda Roma Uygarlığı hakkında erişebileceğiniz diğer sayfalar belirtilmiştir,…