Kategori: Uygarlığın Doğuşu

Uygarlığın Doğuşu kategorisinde, ilk çağlar, ilk uygarlıklar ve insanlığın ilk zamanlarına dair tüm konular derlenmiştir.

Uygarlık (Medeniyet) Nedir

Uygarlık nedir sorusuna verilebilecek en iyi cevap, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlükte de belirtildiği üzere; fikir, sanat ve sanayi alanlarında…

İbrani Medeniyeti (Uygarlığı)

İbrani Medeniyeti (uygarlığı), Mezopotamya’da var olmuş Sami ırkına mensup İbraniler tarafından oluşturulmuştur. Hz. Davud önderliğinde Kudüs’ü başkent yapmışlardır. 1948 yılından…

Fenike Medeniyeti (Uygarlığı)

Fenikeliler, MÖ XII. yüzyılda siyasi bir güç olarak ortaya çıkmış ve MÖ II. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. Doğu Akdeniz sahil…

Tarihi Dönemler

Yazının bulunmasından günümüze kadar geçen zaman tarihi dönem olarak adlandırılmıştır. Tarihi çağlan belirleyen olayların evrensel sonuçları olmasına dikkat edild’. Ayrıca çağların birbirinden ayrılmasında siyasi,…

Demir Çağı – Demir Devri

Demir çağı tunçun elde edilmesinin zor olması nedeniyle Urartuların demir üretmesi ile başlamıştır. Tunç pahalıydı, pahalı olduğu içinde güçlü krallar…

Tunç Çağı – Tunç Devri

Devletin Doğuşu Tunç Devrinde, yerleşim yerlerinin gelişmesi sonucunda İlk kent devletleri oluşmaya başladı. İnsan toplulukları arasında savaşın başlaması savunma için…

Bakır Çağı – Bakır Devri

Bakır Devri (M.Ö. 5.000 – M.Ö.3.000) İnsanlar tarafından İlk defa İşlenen ve bulunan madenler altın, gümüş ve bakırdır, Daha kolay…

Maden Devirleri (Halosen)

Bakır Devri (M.Ö. 5.000 – M.Ö.3.000) İnsanlar tarafından İlk defa İşlenen ve bulunan madenler altın, gümüş ve bakırdır, Daha kolay…

Girit Uygarlığı

Girit uygarlığı; Girit’te ege medeniyetlerinin temelinin atılmasıyla var olmuştur (M.Ö 2000). Girit; Anadolu, Yunanistan,  Mısır ve Kuzey Afrika arasında bir bağlantı konumunda olduğu…

Üretime Geçiş ve İlk Yerleşmeler

İlk insan topluluklarında erkekler birlikte ava çıkarken, kadınlar mağarada kalarak çocuklara bakarlardı. Kadınların bir vazifesi de giysilerin hazırlanmasıydı. Evde kalan…