Urug (Aileler Birliği)

Urug (Aileler Birliği)

Türk toplumunda ailelerin birleşmesiyle urug oluşmaktaydı. Bu aileler
genellikle birbirlerine yakın akrabalık bağları ile bağlıydı. Sosyal ve ekonomik
bakımdan dayanışma, güvenlik ihtiyacı aileleri bir araya getirirdi. Urug ile ilgili
kararlar aile reisleri tarafından alınır ve uygulanırdı.