Umberto Boccioni (1882-1916)

Umberto Boccioni (1882-1916)

Fütürizmin kurucularından sayılan İtalyan ressam, aynı zamanda heykeltıraştır. Eserlerinde çağın hız
ve dinamizmini yakalamaya çalışmıştır. Ona göre: “Dört nala koşan bir atın dört değil yirmi ayağı vardır ve
ayakların hareketi üçgenler içindedir.” Sanatçı, modern yaşamdaki insanın ruhsal durumunu, hareket hâlindeki
ögeler ve görüntülerle yansıtmayı amaçlamıştır.