Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 22 Haziran 2021

Ulus Devlet Nedir, Ne Demektir?

tarih bilmi

Ulus devlet anlayışı, Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesiyle birlikte yaygınlaşan modern devlet anlayışıdır. Ulus devlet anlayışı, özellikle XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya üzerinde belirgin bir şekilde yaygınlaşmıştır.

Avrupalı devletlerin kışkırtmalarıyla Osmanlı topraklarında başlayan bağımsızlık hareketleri, farklı unsurları ulus devlet kurma hedefine yöneltmiştir. Osmanlı aydınları bu kopmaları engellemek amacıyla ilk zamanlar ulusçuluk fikrinden uzak durmuşlar, farklı unsurları Osmanlıcılık fikri etrafında birleştirmeye çalışmışlardır. Bu çalışmalardan olumlu sonuç alınamayıp gayrimüslim azınlıklar (Müslüman olmayan unsurlar) Osmanlı’dan kopmaya başlayınca, II. Abdülhamit Müslüman unsurların Osmanlı’dan ayrılmasını engellemek amacıyla Ümmetçilik politikası uygulamaya başlamıştır. I. Dünya Savaşı sırasında Müslüman toplumlar da Osmanlı’dan kopunca, Osmanlı Devleti’nde Ulusçuluk fikri ön plana çıkmıştır.

Ulus devletin asıl inşası Millî Mücadele Dönemi’yle başlamıştır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, millî bilinç ve şuurun toplum tarafından benimsenmesinden ve tarihsel bir bilincin harekete geçirilmesinden yanaydı.

Atatürk’ün ulus devlet anlayışı; “Sınırlarımız içerisinde yaşayan bütün unsurlarla birlikte ülkenin refah düzeyini artırmak ve uygar bir toplum olarak yaşamak.” şeklindedir. Türk Milleti’nin ulus devlete geçişi, XX. yüzyılda yaşanmış siyasi ve sosyal olayların doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz