Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Aralık 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Türklerin İslamiyet’e Geçiş Süreci

Türklerin İslamiyet’e Geçiş Süreci

Aşağıdaki şemada ilk Türk devletleri dönemindeki
yaygın dinî inanışlar verilmiştir.

Bu dinlerin benimsenmesinde hükümdarların,
ülkelerin coğrafi konumlarının ve
komşu ülkelerle kültür etkileşiminin büyük
etkisi vardır.

İslamiyet’in Türkler arasında kabulü
VIII. yy.da başlamış, Oğuzların kitleler hâlinde
bu dine geçişi X. yy.da olmuştur. İslamiyet,
Oğuzlarla Anadolu coğrafyasına
da yayılmıştır.

İslamiyet’e geçişi izleyen ilk yıllarda eski Orta Asya kültür ve geleneklerinin Türkler üzerindeki etkisi
sürmüş, daha sonraki dönemlerde ise bu etki azalmıştır.

Din ve inanış, kültür ve uygarlığın oluşmasında rol oynayan temel unsurlardandır. Nitekim İslamiyet’in
kabulünden önceki Türk toplumlarının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarının şekillenmesinde de
din ve inanışın önemli bir rolü vardır.

Yeni bir dini benimsemek, o dinin etrafında gelişen uygarlığın üyesi olmak anlamına gelir. Örneğin Türkler,
İslamiyet’i kabul ettikten sonra İslam uygarlığının etkisi altına girmiş ve zaman içerisinde onun gelişmesinde
önemli roller üstlenmişlerdir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz