Web sitemize hoşgeldiniz, 29 Kasım 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Türkler ve Din

Türkler ve Din

Türkler ve Din

“Karakterlerine uymayan farklı inançları benimseyen bazı Türk boyları
yalnız eski düşünce ve anlayış tarzlarını
değil millî kimliklerini de kaybederek
Türklükten uzaklaşmışlardır. Tabgaçların
Budizm’i kabul etmeleri Çin kültürünü
benimsemeleri ile sonuçlanmıştır.
Balkanlarda siyasi alanda etkili olan
Uzlar, Kumanlar ve Peçenekler Hristiyan
halk arasında kaybolup gittiler.
Yöneticiler tarafından Museviliğin
benimsendiği Hazarlar da benzer bir
akibete uğramışlardır. Budist ve
Maniheist Uygurlar kısa zamanda
dağılmış Avrupa’ya giden Avarlardan ve
Hunlardan eser kalmamıştır. Hristiyanlığı
benimseyen Macarlar ve Bulgarlar ise
Avrupa’da Osmanlılara karşı uzun süre
rakip oldular.”

“Türklerin kabul ettikleri dinler
arasında sadece İslamiyet olumsuz
etkiye neden olmamış, aksine milletimize
çok daha büyük hamleler yapma
imkânını sağlamıştır.
İslamiyet diğer dinlerin aksine
Türklerin manevi cephesini yenilemiş ve
tamamlamıştır. İslamiyet’in insani ve
ahlaki değerlerinin yanında herkesi
çalışmaya, faaliyete, icabında cihada
yani bedeni fedakârlığa teşvik etmesi
mücadeleci ve hareketli Türklerin
ruhuna hitap etmiştir. Türklerin içinde
bulunduğu bu manevi ortamda
Karahanlılar, Selçuklular, Osmanlı Devleti
vd. doğmuş, gelişmiş ve yaşamıştır.”

Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU, Türkler ve Medeniyet, s. 66-67 (Özetlenmiştir.).

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz