Web sitemize hoşgeldiniz, 30 Eylül 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Türkiye Selçuklu Devleti’nin Yıkılış Dönemi

Türkiye Selçuklu Devleti’nin Yıkılış Dönemi

II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in II. İzzeddin Keykavus, IV. Rükneddin Kılıç Arslan, II. Alâeddin
Keykubad adında üç oğlu vardı. İlk önce II. İzzeddin Keykavus hükümdar oldu. Daha sonra Moğollar,
ülkeyi bu üç oğul arasında paylaştırdı.
Böylece devlet bir süre üç kardeş
tarafından ortak yönetildi.Bir süre sonra II.
Alâeddin Keykubad öldü. II. İzzeddin Keykavus
ve kardeşi IV. Rükneddin Kılıç Arslan’ın
hükümdarlığında vezirliği Süleyman Pervane üstlenmişti Süleyman Pervane taht mücadelesinde
IV. Rükneddin Kılıç Arslan tarafında yer aldı. Moğolların da desteğini alan IV. Rükneddin Kılıç
Arslan tek başına sultan oldu. Süleyman Pervane’nin bir süre sonra IV. Rükneddin Kılıç
Arslan’ı
zehirleyerek öldürmesi üzerine küçük yaştaki III. Gıyaseddin Keyhüsrev hükümdar oldu. Onun
zamanında Vezir Muineddin Süleyman Pervane, devlet idaresini ele aldı. Muineddin Pervane, bir
taraftan Moğollarla iyi geçinirken diğer taraftan onları Anadolu’dan atma çareleri
aradı. Memluk Sultanı
Baybars’tan yardım istedi. 1277 yılında Anadolu’ya gelen Baybars, Moğolları Elbistan Ovası’nda
mağlubiyete uğratarak Kayseri’ye kadar geldi. Ancak Muineddin Pervane’nin yardıma gelmemesi ve
kışın yaklaşması üzerine geri döndü. Bu olayı duyan
İlhanlı Devleti hükümdarı Abaka Han, Muineddin
Pervaneyi öldürttü ve Anadolu’da Moğol İlhanlılarının
hâkimiyetini yeniden güçlendirdi.

1281 yılında Selçuklu ülkesini Moğollar III.
Keyhüsrev ile II. Mesut arasında paylaştırdılar. III. Keyhüsrevin ölümüyle II. Mesut tek
başına hükümdar
oldu. Ancak bir süre sonra İlhanlılar II. Mesut’u tahttan indirdiler, onun yerine III. Alâeddin
Keykubad’ı geçirdiler. İlhanlı hükümdarı sultanın yeteneksizliğini görerek onu tahttan indirdi. Yerine
ikinci defa II. Mesut’u yönetime getirdi. Bu dönemde Moğol İlhanlılarının baskısı artarak devlet düzeni sarsıldı. Ülke genelinde isyanlar görüldü.
1308 yılında II. Mesut’un ölmesiyle birlikte, Türkiye Selçukluları
tahtına hiçbir hükümdar çıkarılmadı. Böylece Türkiye Selçukluları Devleti son buldu. Moğollar,
merkezden yolladıkları valilerle Anadolu’yu yönetmeye başladılar. Moğolların Anadolu üzerindeki
etkisi 1336’da İlhanlı Devleti nin yıkılmasına kadar devam etti.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz