Web sitemize hoşgeldiniz, 24 Ekim 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Türkistan’dan Türklerin Göçleri ve Yayılmaları

Türkistan’dan Türklerin Göçleri ve Yayılmaları

Türkistan’dan Türklerin Göçleri ve Yayılmaları

Türkistan’da yaşayan Türk halklarının geniş hudutlara sahip olarak yaşadıkları ülkelerinden çok eski zamanlardan itibaren çeşitli sebeplerle göç ettikleri bilinmektedir. Bununla birlikte, onların bir yerden ikinci bir yere ilerleme durumu (migrasyon süreçleri) devamlı olmuştur.

Türklerin batıya doğru yayılmalarında Türkistan’ın coğrafyası adeta yön ve yol gösterici bir rol oynamıştır. Türk anayurdundan batıya doğru yayılan Türkler, Altay ve Tanrı Dağları’nın birbirine en çok yaklaştığı yerde batıya açılan bir düzlükle karşılaşmışlardır.

Coğrafyacıların Cungarya, Türklerin ise Yarış Ovası adını verdikleri bu düzlük, tabiatın kavimlere açtığı adeta bir kapı durumundadır. Kavimler, göç ve yayılmalarında genellikle aşılması güç dağ, nehir, orman ve deniz gibi tabiî (doğal) engellerden kaçınarak, kendilerine daima düz ve engeli az zeminler aramışlardır. Zira, büyük tabiî engeller hareketi ve ilerlemeyi zorlaştırdığı gibi, bazen de imkansız hale getirmekteydi.

İpek Yolu, kavimlerin göç ve yayılmalarına tabiatın açtığı adeta tabiî yol durumundaydı. Türk ana yurdundan çıkan Türk topluluklarının bir kısmı kuzey İpek Yolu’nu izleyerek, batıya doğru göç etmişler ve yayılmışlardır. Hun, Ogur (Oğuz), Dokuz Oğuz, Avar ve Akhun gibi Türk toplulukları bunlardan bazılarıdır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz