Kategori: Türk Tarihi

İlk Türk devletlerinden günümüze kadar Türk denilince akla gelen tüm devletlerin tarihi bu kategoride derlenmiştir.

İlk Türk Devletlerinde Toplumsal Yapı

Türk devletlerinde kağanın sarayında, kurultayda ve ziyafetlerde her boyun oturacağı yer “orun” ve kesilen hayvanın etinden alacakları pay “ülüş” olarak…

Osmanlı Ailesi

Aile, anne, baba, çocuklardan oluşur. Aile reisi olan baba, idare sanatını bilen iyi bir yönetici ve doktor gibi olmak zorundadır.…

Osmanlı Devleti’nde Hukuki Yapı

Osmanlı Devleti’nde, devletin ve toplumun var olabilmesi “adalet” kavramıyla eş değer tutulmuştur. Adalete büyük önem veren Osmanlı Devleti bunu gerçekleştirmek…

İaşecilik

Bu ilkeye göre reayanın refahını sürekli kılmak için öncelikle piyasalarda istenilen kalitede uygun fiyata yeterli miktarda mal bulunmalıdır. Bu nedenle…

Para ve Finansman Sistemi

Bütün geleneksel ekonomilerde olduğu gibi Osmanlı ekonomisi de madenî para sistemine dayanıyordu. Devlet altın ve gümüşün eşya olarak kullanılmasının önüne…

Sıbyan Mektepleri

SIBYAN MEKTEPLERİNDE EĞİTİM Sıbyan mektebi öğretmeni Amasyalı Hüseyin oğlu Ali, 1453’te eğitimle ilgili yazdığı kitabında şöyle demektedir: “Çocuk yavaş yavaş…

Türk – İslam Devletlerinde Mimari

Türk – İslam Devletlerinde Mimari, Türk-İslam Devletlerinde Sivil Mimari, Türk-İslam Devletlerinde Dini Mimari  ve Beylikler döneminde mimari alanda meydana gelen…

Çöğen-Çevgen Oyunu

Çöğen-çevgen oyunu Türklerin Orta Asya’da icad ettiği, atla oynanan millî bir oyundur. “çevgen”in sözlükteki karşılığı “ucu eğri değnek” tir. Çöğen-Çevgen…