Kategori: Türk Tarihi

İlk Türk devletlerinden günümüze kadar Türk denilince akla gelen tüm devletlerin tarihi bu kategoride derlenmiştir.

Türk Hikmeti ve Devlet İlişkisi

Yer kürede büyük medeniyetlerin kurulduğu yerler: Ekvatorun kuzey yarım küresidir. Burası Çin denizinden Atlas Okyanusuna kadar olan yerdir. Büyük dinler,…

Töre, Kut-Devlet İlişkisi

Devlet hak, hukuk ve kanun üzerine kurulur ve amacını bu yolla gerçekleştirir. Türklerde yasa ilan edildi mi devlet ayakta demektir.…

Türklerde Devlet Nedir?

Türklerde ilk devlet, aşiretlerin birleşmesiyle oluşur. “İl” adını alır, bu göçebe bir “Medine”: “site”ye benzer. Her aşiretin reisi ayrı ayrı…

Türklerde Çadır Kültürü

Türklerde çadır ilk türk kavimleri ile başlar. Türkler tarih boyunca çeşitli çadır türleri kullanmışlardır. Yurt Çadırı Kırgızistan bayrağına sembol olan…

Hun Toplum Yapısı

Hun toplumunun sosyal yapısı ve devlet teşkilatı, bütün yönleriyle tespit edilemez; fakat Hun İmparatorluğu’nun sosyal bir gelişme kaydettiği kesin. Hun…

Hun Devlet Yapısı

Hunlar, askeri birliklere değil halkın desteğine sırtını veren kabile büyükleri tarafından yönetilmişlerdir. Yabgu (Shan-yü) diğer yöneticilerin başıydı ve şahsi otoritesinden…

Hun Devletinin Bölünmesi ve Sonu

Hunlar’ın güçlü zamanlarında pek etkisi görülmeyen olumsuz durumlar, daha sonraki zayıf hükümdarlar zamanında tam bir huzursuzluk kaynağı oldu. Ekonomik darlık…