Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Mayıs 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Türk-İslam Devletlerinde Sosyal Yapı

Türk-İslam Devletlerinde Sosyal Yapı

Talas Savaşı’ndan sonra Türkler arasında yayılmaya başlayan İslam dini
Türk kültürünü etkilemeye başladı. Özünde kendini koruyan Türk bozkır
kültürüyle İslam kültürünün kaynaşma süreci, Karahanlı Devleti Döneminde
başladı. Karahanlılar Türk-İslam toplumunun oluşturulmasında köprü görevi
gördü. Gazneliler ve Büyük Selçuklu Devleti farklı etnik toplulukların bulunduğu
bölgede kurulup genişlediğinden bütün siyasi, iktisadi ve dinî faaliyetlerini bu
toplumların özelliklerini dikkate alarak yerine getirmişti. Aynı zamanda Türk ve
yerli Müslüman halkın istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran Büyük
Selçuklu Devleti toplumlar arası kaynaşmayı gerçekleştirerek Türk-İslam
toplumunu meydana getirmeyi başarmıştı.

X. yüzyılın ilk yarısında Oğuz Türkleri Hazar Denizi’nden başlayarak
Maveraünnehir’i içine alan bölgede yaşıyorlardı. Yüzyılın ikinci yarısından
itibaren hızla İslamlaşmaya başlayan bölgede eski Türk toplum yaşantısının
özellikleri hâlâ devam ediyordu. Büyük Selçuklu Devleti’nin merkezî ve güçlü
bir devlet olarak kurulmasıyla toplum yapısı büyük ölçüde değişti. Selçuklular
zamanında toplum, yönetenler (hanedan ve idareciler) ve yönetilenler (halk)
olmak üzere iki bölümden oluşmaktaydı.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz