Web sitemize hoşgeldiniz, 06 Temmuz 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Türk-İslam Devletlerinde Bilim

Türk-İslam Devletlerinde Bilim

İslamiyetin bilime önem vermesiyle Müslüman bilim insanları, Abbasiler
Dönemi ile birlikte Yunancadan ve
Hintçeden yaptıkları çeviriler ve orijinal
fikirleri sayesinde felsefe, matematik,
geometri, astronomi, tıp gibi bilim dallarında
büyük ilerlemeler kaydettiler. Böylece İslam
dünyasını dönemin en önemli ilim ve kültür
merkezi hâline getirdiler.

Bilim insanlarının devlet tarafından
desteklenmesi, bilimsel çalışmaların
özendirilmesi ve açılan medreseler Türk-İslam
devletlerindeki bilimsel gelişmeleri
hızlandırdı.

Türk devlet adamlarının bilime ve bilim
insanlarına verdikleri değer Semerkant,
Buhara, Fergana ve Bağdat gibi şehirleri
dönemin birer ilim ve kültür merkezleri
hâline getirdi. Medreselerde yetişen değerli
bilim insanları sayesinde dinî ilimler
yanında tıp, astronomi, matematik, kimya,
tarih ve coğrafya alanlarında dünyayı
etkileyecek buluşlar yapılmış, çeşitli eserler
yazılmıştır.  

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz