Tüfenk Atıcılığı

Tüfenk Atıcılığı

Ateşli silahların etkisini anlayan Yıldırım Beyazıt ve ondan sonraki Osmanlı
padişahları askerin tüfenk eğitimine önem vermişlerdir.

Sultan II. Mahmut Döneminde usta tüfenk atıcıları yetişmiştir. Sultan III. Ahmet
zamanında tüfenk atışları en üst düzeye ulaşmıştır.

Osmanlılarda tüfenk atışları yapan kişilere “silahendaz”denilirdi.
Padişahlar her zaman Alibeyköy, Bahariye ve Dolmabahçe kasırları
önünde tüfenk atışları yapılmasını teşvik etmişler ve başarılı
olanlara ödüller vermişlerdir.

XV. yüzyıldan sonra ortaya çıkan tüfenkler, 150 adımlık mesafede
etkili olurken okun etkinlik mesafesi 1000 geze kadar çıkmaktaydı.
1850’ li yıllarda tüfenkler 800 metreye kadar etkili olmaya
başlamıştır.

Osmanlı Devleti, tüfenk atıcılığı eğitimi için oluşturduğu meydan
ve talimhanelerde barut, fitil, tüfenk ve nişangâh olarak kullanılan
malzemeleri ücretsiz olarak karşılamaktaydı. Osmanlı Devleti’nde
otuz dört yerde tüfenk atış alanı bulunuyordu. Tüfenk atıcılığında ok
meydanlarında da yararlanılıyordu. Ateşli silahların sayısı XX. yüzyılda
Osmanlıda artınca tüfenk ve tabanca atış yarışmaları ordu ve
halk arasında ayrı bir yer edindi. Avcılıktada çok kullanılan bir araç
oldu.