Tomak Oyunu

Tomak Oyunu

Tomak Oyunu 1Tomak oyunu Osmanlı Devleti’nin son iki yüz yılında oynanan
saray oyunlarından biridir. Sultan I.Mahmut’tan Sultan II.
Mahmut’a kadarki Osmanlı padişahlarının bu oyundan çok hoşlandıkları
bilinmektedir. Enderunu Hümayunda oynanan tomak
oyunu Yeniçeri Ocağının da idman programı arasında bulunmaktaydı.
Tomak oyunu, “tomak topu” ile oynanırdı. Tomak topu,
içi kar keçesi ile doldurulmuş, yumruk büyüklüğündeki meşin
topun, kamçı şeklinde sırımdan örülmüş bir sapa bağlanmasıyla
yapılırdı. Tomak oyununu oynayan oyunculara “tomakçı”, usta
oyunculara “tomakçıbaşı” denirdi.

Tomak oyunu altışar kişilik iki takım arasında oynanır, bazı durumlarda oyuncu sayısı artırılabilirdi.
Oyunculara birer tomak verilir, oyunu idare eden çavuşun işareti ile oyun başlatılırdı. Oyuncular tomak topunu
birer kamçı gibi kullanarak birbirlerine hamle yapar ve sırtlarına vurmaya çalışırlardı. Her vuruşa
hamle etmek denir, rakip oyuncular da tomak topunu sırtlarına vurdurmamak için kolları ile savunma yapardı.
Tomak topu sırtına vurulanlar oyun dışı kalırdı. Çabukluk, çeviklik ve becerinin geliştiği tomak oyununda
rakibin sırt bölgesi dışına vurmak yasaktı.

Oyun boyunca Enderun saz takımı oyuncuları coşturucu
şekilde saz eserleri çalar, oyun Çavuşun “çek”
sözü ile sona ererdi. Oyun bitiminde oyuncular padişah
tarafından ödüllendirilirdi.