Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 15 Nisan 2021

Timur Devleti (1369 – 1507)

tarih bilmi

Devletin kurucusu olan Timur, 1369 – 1405 yılları arasında yaptığı seferlerle, Harezm, Doğu Türkistan, İran, Azerbaycan, Hindistan Delhi sultanlığı, Irak, Suriye ve Altın Orda Devleti ile Osmanlı Devleti’nin topraklarının bir kısmına hâkim olmuştur.

Onun fetihleri, sonuçları açısından, Türk tarihini olumsuz etkilemiştir. Altın Orda Devleti üzerine düzenlediği seferler (1391) bu devletin Kırım, Kazan, Küçüm, Ejderhan, Kasım ve Nogay Hanlıkları olarak parçalanmasına neden olurken Moskova Knezleri’nin güçlenmesini de beraberinde getirmiştir. Böylece, XVI. yüzyıldan itibaren Rusya’nın Kafkaslar ve Kıpçak Bozkırları’na doğru yayılması söz konusu olacaktır.

Ankara Savaşı’ndan sonra ülkesindeki karışıklıklar sebebiyle Anadolu da fazla kalamayan Timur, ülkesine döndü. 1405’te ölümünden hemen sonra devlet, Timur’un oğlu ve torunları arasında paylaşılmıştır. Zamanla daha da güç kaybeden bu devlet 1507’de yıkılmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Sitenin barındırma masrafları reklam gelirleri ile karşılanmakta.

Lütfen reklam engelleyici uygulamasını kapatın veya sitemizi engelleme dışında tutun.

Teşekkürler.