Osmanlı – İran İlişkileri

Osmanlı - İran İlişkileri Şah İsmail’in yerine Tahmasb’ın Safevi tahtına çıkarak Osmanlı topraklarına saldırması Osmanlı Devleti’ne bağlılığını bildiren Bağdat valisini öldürmesi ve Avusturya ile ittifak kurması Osmanlı-İran ilişkilerinin bozulmasına neden…

Okumaya devam edin Osmanlı – İran İlişkileri