Osmanlı Devleti’nde Yönetenler (Askerîler) Sınıfı

Osmanlı devlet sisteminde, padişahın askerî, siyasi, idari ve dinî yetki tanıdığı devlet görevlileri yönetenler sınıfını oluştururdu. Yönetenler seyfiye, ilmiye ve kalemiye olmak üzere üçe ayrılırdı. Seyfiye: Yönetim ve askerlik görevi…

Okumaya devam edin Osmanlı Devleti’nde Yönetenler (Askerîler) Sınıfı