Osmanlı Devleti’nde Üretim

Üretim Tarım Ekonomisi büyük ölçüde toprağa dayanan Osmanlı Devleti’nin en önemli gelir kaynağını tarım oluşturuyordu. Devlet tarafından ekilip biçilmesi için toprak verilen köylü, kullanım hakkına sahip olduğu bu toprakları ekip…

Okumaya devam edin Osmanlı Devleti’nde Üretim