Osman Bey’in, Oğlu Orhan Bey’e Vasiyeti

Tarihçi Lamartine göre Hoca Sadettin Efendi doğulu yazarlara özgü bir dil zenginliği ile Osman Bey’in Orhan Bey’e vasiyetini şöyle bildirir. ...Amabudur vasiyetim güzelce kulak tut Bundan böyle dünya mihnetini sen…

Okumaya devam edin Osman Bey’in, Oğlu Orhan Bey’e Vasiyeti