İmam-ı Şafii

İmam-ı Şafii ünlü İslam hukuku bilgini. Şafii mezhebinin kurucusudur.Asıl adı Muhammed bin İdris bin Abbas’tır. Dedesinin dedesi Şâfiî, Kureyş kabilesinden ve sahabe’den olduğu için, Şâfiî adı ile meşhur olmuştur. Hicri…

Okumaya devam edin İmam-ı Şafii