II. Osman (Genç Osman) Dönemi Islahatları

Islahat hareketlerine girişen ilk padişah II. Osman’dır. Ona göre devletin içinde bulunduğu karışık durumun sebebi adam kayırmalar, rüşvet ve kötü yönetimdi. Bu amaçla padişah yetkisini ve otoritesini artırmayı amaçlamıştır. Şeyhülislam…

Okumaya devam edin II. Osman (Genç Osman) Dönemi Islahatları