Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Aralık 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Uygarlığın Doğuşu » Tarih Öncesi Devirler

Tarih Öncesi Devirler

Tarihten önce yaşamış insanların, taş ve madenden yapmış oldukları, eşya ve araçlara bakarak, Tarih Öncesi Devirler konusunu; Yontma Taş, Cilalı Taş ve Maden Devirleri olmak üzere üç kısma ayırırız.

Yontma Taş Devri

İnsanların tarih bakımından geçirdikleri ilk devir, Yontma Taş Devridir. Bu devirde insanlar yarı vahşi bir halde idiler. Havaların sıcak olduğu zamanlarda açıkta, su kenarlarında yaşıyorlardı. Asya ve Avrupa’nın kuzeyini kaplayan buzların güneye kayması, havaların soğuması ve şiddetli rüzgarların esmesiyle mağaralara, inlere sığındılar.

Yontma Taş Devrinde insanlar karalarda, sularda avlanarak geçiniyorlardı. Hayatları boyunca vahşi hayvanlarla boğuştular. Bunlara karşı kendilerini daha iyi korumak için taşlardan birçok savunma araçları yaptılar. Avladıklar hayvanların postlarıyla vücutlarını örttüler. Kuru ağaç parçalarını birbirine sürterek ateş yakmayı öğrendiler. Bundan sonra yiyeceklerini pişirdiler, üşüyen vücutlarını ısıttılar ve karanlık mağaralarını aydınlattılar. Ateşi bulamasaydılar, nesillerini devam ettirmek onlar için çok zor olacaktı.

Yontma Taş Devri insanları, karınları tok olduğu zamanlar hayvan kemiklerinden ve dişlerinden gerdanlıklar yaptılar. Mağara duvarlarına insan ve hayvan resimleri çizdiler. Bu devir insanları hiçbir hayvanı evcilleştiremedikleri gibi, toprağı ekip biçmeyi de bilmiyorlardı. Daha iyi avlanmak için de sık sık yerlerini değiştiriyorlardı.

Cilalı Taş Devri

Cilalı Taş Devri insanları, taşlardan yaptıkları araçları cilaladılar. Havalar düzeldiğinden mağaradan çıktılar. Orman ve su kenarlarında ağaç dallarından, kamışlardan kulübeler yaptılar ve bunları çamurla sıvadılar.

Saz ve benzeri bitkilerden sebepler, topraktan da çanak ve çömlek yaptılar. Bazı hayvanları evcilleştirdiler. Toprağı da ekip biçmeyi öğrendiklerinden çoban ve çiftçi oldular.

Cilalı taş devrinden kalma ve zamanımıza kadar gelmiş dolmen, menhir denilen bir takım taş anıtlara rastlanmaktadır.

Menhir ve Dolmen

Menhir ve Dolmen

Menhirler, yerele dikey olarak dikilmiş kaba taşlardır. Dolmenler de yine aynı şekilde yere dikilmiş, üstleri kapalı taş odalardır. Dolmenlerin içinde birtakım eşya ve kemiklere rastlanıldığından buraların mezar olduğu sanılmaktadır. Bu devir insanlarının bir kısmı göçebelikten kurtulmuş, elverişli yerlerde köyler, kasabalar kurmaya başlamıştır.

Maden Devri

Cilalı Taş Devrinin sonlarına doğru taş araçların yanında maden eşyalar da bulunmaya başlanmıştır. Bundan da ilk insanların, toprağın derinliklerinde gömülü madenleri bulup işleyecek kadar ileri gittiklerini anlıyoruz.

Madenlerin keşfi ve kullanılması, insanlık tarihi bakımından çok büyük ve önemli bir olaydır. Dünyanın bugün içinde bulunduğu medeniyet temellerinin, madenlerin bulunmasıyla atılmış olduğunu söyleyebiliriz.

İlk kullanılan madenler bakır, altın ve gümüştür. Birbiri ardınca bulunan ve kullanılan madenlerin cisimlerine göre, bu devri; Bakır, Tunç ve Demir adıyla birtakım bölümlere ayırırız. Demirin kullanılmasıyla beraber, bir kısım insan topluluklarında yazı da görüldüğünden, tarihten önceki zamanlar sona ermiştir.

Ayrıca bakınız:

Tarih Öncesi Çağlar (Ankara Üniversitesi)

Tarih Öncesi Devirler konusunu, kısımlara ayırarak anlattık. Konuya dair bilgi veya yazıya dair yorumlarınızı aşağıdaki formu kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz