Tarih Biliminin Faydalandığı Coğrafya

Tarih Biliminin Faydalandığı Coğrafya

Her tarihî olay belli bir coğrafi mekânda meydana gelir.

Tarihî olayların oluşumu esnasında iklim, yeryüzü şekilleri, ekonomik faaliyetler, konum vb. coğrafi faktörler etkili olabilmektedir. Bu faktörlerin bilinmesi tarihî olayın tüm yönlerinin aydınlatılmasına büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.

Her olayın meydana geldiği bir ortam olduğundan coğrafi yerin özelliği ve ilkim şartları olayların değerlendirilmesinde göz önünde tutulmalıdır. Ayrıca coğrafi şartlar insanların yaşam şekilleri üzerinde doğrudan etkisi olan faktörlerdir. Mezopotamya’ya Dicle ve Fırat ırmakları, Mısır’a ise Nil nehri hayat verir. Orta Asya’nın kurak koşulları, bölgede yaşayan insanların yerleşik hayat yaşamasına izin vermez.

Coğrafyanın insan yaşantısı üzerindeki etkileri konusunda örnekleri çoğaltabiliriz:

  • Tarıma uygun toprakları olmayan Fenikeliler hayatlarını ve uygarlıklarını denizciliğe dayanarak geliştirirler.
  • Ege kıyılarının girintili çıkıntılı olması; doğal limanların oluşmasını sağladığından ege’de doğu – batı istikametinde yolların yapılmasını kolaylaştırdığı için deniz ve kara ticareti İon medeniyetinin gelişmesine ortam hazırlamıştır.