Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Aralık 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Tarih Bilimi » Tarih Biliminin Faydalandığı Coğrafya

Tarih Biliminin Faydalandığı Coğrafya

Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir. Bu nedenle tarih bilimi, coğrafya biliminden faydalanır. Tarih biliminin faydalandığı coğrafya bilimi daha çok tarihi olayın meydana geldiği mekan hakkında bilgi verir.

Tarihi olayların oluşumu esnasında iklim, yeryüzü şekilleri, ekonomik faaliyetler, konum vb. coğrafi faktörler etkili olabilmektedir. Bu faktörlerin bilinmesi tarihi olayın tüm yönlerinin aydınlatılmasına büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.

Her olayın meydana geldiği bir ortam olduğundan coğrafi yerin özelliği ve ilkim şartları olayların değerlendirilmesinde göz önünde tutulmalıdır. Ayrıca coğrafi şartlar insanların yaşam şekilleri üzerinde doğrudan etkisi olan faktörlerdir. Mezopotamya’ya Dicle ve Fırat ırmakları, Mısır’a ise Nil nehri hayat verir. Orta Asya’nın kurak koşulları, bölgede yaşayan insanların yerleşik hayat yaşamasına izin vermez.

Coğrafyanın İnsan Yaşantısı Üzerindeki Etkileri

Coğrafyanın insan yaşantısı üzerindeki etkileri konusunda örnekleri çoğaltabiliriz:

  • Tarıma uygun toprakları olmayan Fenikeliler hayatlarını ve uygarlıklarını denizciliğe dayanarak geliştirirler.
  • Ege kıyılarının girintili çıkıntılı olması; doğal limanların oluşmasını sağladığından ege’de doğu – batı istikametinde yolların yapılmasını kolaylaştırdığı için deniz ve kara ticareti İon medeniyetinin gelişmesine ortam hazırlamıştır.

Tarih Biliminin Faydalandığı Bilimler konusunda bakınız:

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları (19 Bilim)

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları

Coğrafya Bilimi

Coğrafyanın Tarihsel Gelişimi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz