Kategori: Tarih Bilimi

İlk çağlardan günümüze kadar kaydedilmiş tüm tarihi bilgileri, Tarih Bilimi kategorisinde bulabilirsiniz.

Tarihte Nedensellik İlkesi 2

Tarihte Nedensellik İlkesi Konu Devamı Tarihte bilinenlere dayanarak, onlardan esinlenerek, bir takım benzerliklerden yararlanarak bilinmeyenin ortaya çıkarılması esastır. Geçmişin verileriyle…

Tarihte Nedensellik İlkesi

Neden ve Nedensellik nedir? Bir olayı meydana getiren etkene neden denir. Nedenle sonuç arasındaki ilişki ise nedenselliktir. Nedensellik prensibine, bir…

Tarih Bilimi Terimleri

A abide : Anıt. akait : Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü. akıbet : 1. Bir iş…

Süleyman Askeri Bey Kimdir?

Süleyman Askeri Bey – Süleyman Nazif Süleyman Askeri, vatanı için vatanından başka her şeyini isteyerek ve gülerek feda etmiş bir…

Cimri Olayı ve Siyavuş

Anadolu katliâmı, Moğollardan bütün bütün nefreti mûcib oldu; bu durumdan istifade eden Karamanoğlu Mehmed Bey, İkinci Tzzeddin Keykâvüs’ün oğlu olduğu söylenen…

Eski Türklerde Takvim

Burada doğu uluslarından Türk, İran ve Arap takvimlerinden söz etmek, bunların kullandıkları eski takvimlerin genel ilkelerine değinmek istiyorum. Eski Türklerde…

Epigrafi Bilimi (Yazıt Bilimi)

Epigrafi, dilimize yazıtbilim ( yazıt bilimi ) diye çevirebileceğimiz, anıtlar üzerindeki kitabeleri ve yazıları inceleyen Yunan veya Latin dillerinden biri…

Takvim Tarihçesi ve Çeşitleri

Takvim Kelimesinin Anlamı Takvim kelimesi Arapçadan dilimize geçmiştir ve Türkçede aşağıdaki anlamları taşır: Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem…