Kategori: Tarih Bilimi

İlk çağlardan günümüze kadar kaydedilmiş tüm tarihi bilgileri, Tarih Bilimi kategorisinde bulabilirsiniz.

Tarihi Olayların Değerlendirilmesi

Tarihi olayların değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Geçmişte meydana gelen olaylar, meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve…

Tarih Öğreniminin Önemi – 8 Fayda

Tarih öğrenimi, bireysel, toplumsal ve evrensel ölçülerde fayda sağlar. Tarih öğreniminin önemi de burada ön plana çıkar. Tarih öğrenimi, milli…

Türklerin Kullandığı Takvimler (5 Çeşit)

Bu konuda “Türklerin Kullandığı Takvimler” ve “Türklerin Kullandıkları Takvimler” başlıklarına dair bilgi bulabilirsiniz. Türklerin kullanmış oldukları ilk takvim; güneş yılını esas…

Zaman ve Takvim

Zaman ve takvim birbiri ile bağlı terimlerdir. Takvim, zamanın tasnifi ile takibini kolaylaştıran bir yöntemdir. Takvim, zamanı yıllara, aylara, haftalara…

Tarih Biliminin Yöntemi

Bir sonuca ulaşmak için bilim ve mantığa uygun biçimde yapılan araştırma şekline yöntem denir. Tarih biliminin yöntemi de kendisine özeldir.…

Tarih Biliminin Konusu Nedir?

Tarih biliminin konusu; Tarih kelimesi, “kamer, ay, zaman” anlamına gelen Arapça “verreha” fiilinden türemiştir. Buna göre tarih kelimesinin anlamı, “ay”ın…

İnsan ve Tarih

Tarih, insanların geçmişteki her türlü faaliyetini, olayların birbirleriyle olan ilişkilerini, sebep-sonuç belirterek, yer ve zaman göstererek belgelere dayalı olarak inceleyen…