Web sitemize hoşgeldiniz, 06 Temmuz 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Sanat Tarihi » Sümer Sanatı (MÖ 4000-2000)

Sümer Sanatı (MÖ 4000-2000)

Mezopotamya tarihi, ilk siyasi örgütlenmeyi gerçekleştiren Sümerlerle başlar.

Sümerler, MÖ 4000’de Hazar Denizi’nin doğusundan göç ederek Aşağı Mezopotamya’ya yerleşmiştir.

Orta Asya kültürünü “kent kültürü” düzeyine çıkaran, şehir devletleri kuran Sümerlerin kentleri de tapınak merkezi konumundadır.

En önemli şehir devletleri: Ur, Uruk, Eridu, Lagaş, Nippur, Umma ve Kiş’tir.

MÖ 3200’lerin en önemli buluşu yazıdır. Sümerler, depoladıkları malların yerini ve türünü belirlemek için o ürüne ait şekil ve resimler kullanmıştır. Bu da zamanla çivi yazısının ortaya çıkmasını sağlamıştır (MÖ 3200).

Sümerler, geleneklerine uygun yazılı yasalar çıkarmıştır. Eğitime önem vererek okullar açmış, edebi eserler vermişlerdir.
En önemli edebi eserleri Gılgamış Destanı’dır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz