Sümer Heykel ve Kabartmaları

Sümer Heykel ve Kabartmaları

Sümer Heykel ve Kabartmaları 1Sümer heykel figürlerinde sakin bir duruş görülür. Hiçbir heykelin yüz ifadesinde saldırgan ifade görülmez.
Göğüs altında birleşen eller, din adamlarını simgeler. Bu duruş heykellere dinî özellik kazandırır. Heykeller
tanrı, kral, önemli devlet adamları ve kentin önde gelenlerini betimler. Kral Gudea’nın ayakta duran heykelindeki
arkaik duruş, bütün blok ifadesi ve sakin görünüş, Sümer sanat anlayışına uygundur.

Sümer rölyeflerinde derinlik yoktur ancak figürlerde
üç boyutlu heykelsi özellikler görülür. Vücutlar frontal, başlar
dik, eller göğüste kavuşmuştur, iri ve belirgin gözlerde renkli
taşlar kullanılmıştır. Heykeltıraş, bütüne değil ayrıntıya önem
verdiği için heykel ve kabartmalarda orantısızlık görülür (80,
82. görsel).

Sümer Heykel ve Kabartmaları 2