Spor Federasyonları

Spor Federasyonları

Spor federasyonları bir ya da birden fazla spor dalında faaliyetlerin sevk ve idaresini yürütmek
amacıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş kuruluşlardır.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, federasyonların yürüttükleri hizmetleri ve sonuçlarını denetleme
hakkına sahiptir.