Web sitemize hoşgeldiniz, 09 Ağustos 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi » Soğuk Savaş Döneminde Kentleşmenin Ortaya Çıkardığı Sorunlar

Soğuk Savaş Döneminde Kentleşmenin Ortaya Çıkardığı Sorunlar

Soğuk Savaş Dönemi’nin en belirgin toplumsal gelişmesi olarak nitelendirilebilecek etmenlerden biri, dünyanın her yerinde görülen hızlı nüfus artışıydı. Yaşanan bilimsel ve teknik ilerlemeler nüfus artışının hızlanmasında etkili oldu. Hastalıkların önlenmesi, sağlık hizmetinin gelişmesi yaşamın ortalama süresini olabildiğince artırdı.

Soğuk Savaş Dönemi’nde ekonomide, ulaşımda, haberleşmede ve teknolojideki hızlı gelişmelerle bilgi ve enformasyon çağına girildi. Ekonomi ve ticarette globalleşme devri başladı ve Batı şehirlerinde nüfus artışları yaşandı. Şehir merkezleri fakir kesimlerin (işçiler, göçmenler) kaldığı mahallelerle çevrildi. Irkçı yaklaşımlar ve sosyal ayrımcılığın sonucu olarak bu mahallelerde güvensizlik ortamı hâkim oldu. Şehir merkezlerini güvenli bulmayan zengin kesimler müstakil evlerin bulunduğu banliyölere (yörekent) yöneldiler. Onları fabrika ve idare merkezleri takip etti. Bu bölgelerin aşırı derecede büyümesi bazı şehirlerde [Boston (Bastın), New York, Philadelphia (Filedelfiya), Washington] metropol olarak tanımlanacak oluşumlara yol açtı.

II. Dünya Savaşı sonrası otomobil, toplumun banliyölere yerleşmesini kolaylaştırarak banliyölerin gelişmesinde önemli rol oynadı. Şehirlerin fiziki yapısını değiştiren otomobiller toplumda yeni bir kültürün doğmasını sağladı. Ülkeler bütçelerinden önemli paylar ayırarak otoban yapım faaliyetlerine yöneldiler. Evlerde garajların yapılması ve ticaret merkezlerine otoparkların eklenmesi otomobilin etkilerini yansıtan örneklerdi.

II. Dünya Savaşı sonrası, savaştan kaçma ya da hayat standartlarını artırma isteği gibi sebeplerle üçüncü dünya ülkelerinden Batı şehirlerine göçler yaşandı. İktisadi ve sosyal şartlar göçmen işçilerin bir arada bulundukları, kısmen kapalı ve getto olarak adlandırılan mahallelerde yaşamalarına neden oldu. Bunun yanında bu büyük yerleşim alanlarında belediye sınırlarının kâğıt üzerinde kalması, metropol içindeki koordinasyon bozukluğunun verimi düşürmesi, hizmetlerin yetersizliği varoşların oluşum sürecini başlattı.

Kentleşme ile geleneksel insan ilişkileri tamamen farklılaştı. Çekirdek aile yapılarında parçalanma, doğum oranlarında düşüş, dinî değerlerde gevşeme görüldü. Kalabalık ve gürültülü ortamlar şiddet ve suç kavramlarının yaygınlaşmasına sebep oldu.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz