Kategori: Sanat Tarihi

Sanat Tarihi kategorisinde, sanat ve sanat tarihi hakkındaki konular derlenmiştir.

Pieter Paul Rubens (1577-1640)

Flaman sanatının ve barok üslubun en büyük temsilcisidir. Resimlerinde portrelerle dinî ve mitolojik konulara yer vermiştir. Hacim, renk ve hareket…

Metafizik Sanat

Fütürizmin dinamizmine tepki olarak doğmuş ve 1910-1915 yılları arasında eserler verilmiştir. Metafizik sanat akımının kurucusu Giorgio de CHİRİCCO (Şiriko), SCHOPENHAUER…

Paul Gauguin (1848-1903)

Fransız ressam, önceleri empresyonist resimler yapmış ve onların sergilerine katılmıştır. Bir süre çağdaşı Van GOGH’la çalışmıştır. En güçlü eserlerini Avrupa’dan…

Vassily Kandinsky (1866-1944)

Moskova’da doğan sanatçı; Van GOGH, GAUGUİN ve MONET gibi ressamların eserlerini incelemiştir. 1911’de arkadaşlarıyla Der Blau Reiter (Mavi Atlılar) Grubunu…

Naum Gabo (1890-1977)

Mühendislik eğitimi almış ve heykeltıraş olan kardeşinden etkilenmiştir. GABO ve kardeşi sanatın işlevsel ve kullanışlı olması gerektiğini savunmuştur. Onların konstrüktivist…

Toplumsal Gelişimin Sanat Eserlerine Etkisi

Anadolu’daki en eski insan topluluklarının Paleolitik Çağ ile Mezolitik Çağda yaşadığı kazılarda ortaya çıkarılan kalıntılardan belgelenmektedir. Bu çağlar, MÖ 600.000…

Mısır Mimarisi

Mısırlıların ölümden sonra yaşam inancı, mezar yapılarının şeklini belirlemiştir. Mezarlar, Anadolu ve Sümer’de oduğu gibi başlangıçta tümsek şeklindeyken zamanla yapı…

Leon Battista Alberti (1404-1472)

Düşünür ve edebiyatçı yanıyla çağdaşlarından ayrılan ALBERTİ, “Yapı Sanatının On Kuralı” adlı eserinde antik yapı kurallarına bağlılığını belirtmiştir. Hristiyan kutsal…