Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Mayıs 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Sanat Tarihi » Sanat Tarihi Dersi Yazılı Soruları (V. Ünite)

Sanat Tarihi Dersi Yazılı Soruları (V. Ünite)

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.

1) Gustave Courbet,……………………………. akımının kurucusu kabul edilir.

2) Millet’nin …………………………….. adlı tablosu, köylülerin ve işçilerin çalışmalarını realist tarzda gösterir.

3) Degas’nın resimlerinde en çok işlediği konu, ………………………………… dir.

4) Puantilizm (noktacılık) üslubunu ilk uygulayan ……………………………’dır.

5) …………………………, doğadaki her nesnenin aslında geometrik (üçgen, kare, daire ve silindir vb.) bir biçime
sahip olduğunu savunmuştur.

6) Van Gogh’un yakın arkadaşı …………………………………., Tahiti ve Markiz Adası insanlarını resmetmiştir.

7) Fovizm akımının en önemli temsilcisi ……………………………………… ’dir.

8) Picasso’dan sonra kübizm akımının en önemli temsilcisi, ………………………………….’dır.

9) Giacoma Balla, Umberto, Boccioni, Carlo Carra ve Gino Severini …………………………. akımının önemli
temsilcileridir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1) Aşağıdaki eserlerden hangisi realizm akımını temsil eder?

A) Renoir – Şemsiyeler B) Courbet – Taş Kıranlar C) Degas – Bale Okulu
D) Van Gogh – Ayçiçekleri E) Cezanne – Elmalı Portakallı Natürmort

2) Bulunan yeni boyama tekniğiyle ışık içindeki temel renklerin küçük noktalar hâlinde yanyana kullanılarak
bütünlük sağlandığı akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kübizm B) Sürrealizm C) Realizm
D) Puantilizm (noktacılık) E) Fovizm

3) Aşağıdaki ressamlardan hangisinin eseri, empresyonizme adını vermiştir?

A) Claude Monet B) Edouard Manet C) P. Auguste Renoir
D) Alfred Sisley E) Edgar Degas

4) “Çizgiler yerine, renge dayalı bir anlatım vardır. Renkler tüpten çıktığı gibi kullanılır. Sert ve çarpıcı ifadeler
kullanılmıştır. Akımın adı “vahşi hayvan, yırtıcı” anlamlarına gelir.”
Yukarıda hangi akımın özellikleri anlatılmıştır?

A) Kübizm B) Fovizm C) Empresyonizm
D) Ekspresyonizm E) Dadaizm

5) İtalyan ressam, fütürizm akımının kurucularındandır. Eserlerine, modern insanın ruhsal yaşantısını,
hareket hâlindeki ögeleri ve görüntüleri aktarmıştır.
Yukarıda sözü edilen ressam, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Piet Mondrian B) Gino Severini C) Umberto Boccioni
D) Luigi Russola E) Oscar Kokoschka

6) Bir dünya görüşü olan akım, insanın iç dünyasıyla ilgili heyecan, tutku, acı ve korkuların en gizli yönleriyle
dışa aktarılmasıdır.
Yukarıda sözü edilen akım, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fütürizm B) Soyut resim C) Dadaizm
D) Kübizm E) Ekspresyonizm

7) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, kübizmden etkilenmiş, resimlerinde ele aldığı konuları yatay ve dikey
doğru parçalarına ayırmış ve renkleri soluk boyayarak soyut bir anlatım oluşturmuştur?

A) Piet Mondrian B) Jackson Pollock C) Robert Delaunay
D) Vassily Kandinsky E) Edvard Munch

8) Aşağıdaki akımlardan hangisinde resimli romanlar, afişler, gazete ve dergilerde yer alan anlatımlarla,
her türlü endüstri atığı ve ürün malzeme olarak kullanılmıştır?

A) Sürrealizm B) Metafizik C) Dadaizm
D) Soyut sanat E) Pop Art

9) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi metafizik akımın resimdeki temsilcisidir?

A) Paul Klee B) Piet Mondrian C) Giorgio de Chirico
D) Umberto Boccioni E) Hans Jean Arp

10) “Dadaizm’in öncü sanatçısıdır ve hacimli soyut kompozisyonları vardır.”
Yukarıda sözü edilen ressam, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hans Jean Arp B) Paul Klee C) Marc Chagall
D) Kasimir Malevich E) JacksonPollock

Aşağıdaki cümlelerin sonuna doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız.

1) “Taş Kıranlar” adlı eser, Jean Francois Millet’ye aittir. ( )
2) “Gün Doğumu” adlı eser, Manet’ye aittir. ( )
3) Degas’nın tanınmış eserlerinden biri de “Bale Okulu”dur. ( )
4) “Avignonlu Kızlar” Paul Cezanne’ın önemli resimlerinden biridir. ( )
5) Henri Toulouse Lautrec’in eserlerinde konu olarak dansçılar, artistler ve palyaçoların yaşamlarından
kesitler vardır. ( )
6) Fovist resimler, şok etkisi yapan renklere, özgürce oluşturulan kompozisyonlara ve dışa vurumcu bir
anlatıma dayanır. ( )
7) Henri Matisse ve Maurice de Vlaminck, fovizm akımının önemli temsilcileridir. ( )
8) Metafizik akım; hareket, hız ve sürekli devinimi konu edinir. ( )
9) Edward Munch ve Oscar Kokoschka, ekspresyonizmin temsilcileridir. ( )
10) Soyut sanatın temsilcisilerinden biri de Henri Matisse’dir. ( )
11) Carlo Carra ve Gorcio de Chirico, Dadaizm akımının temsilcilerindendir. ( )
12) Salvador Dali ile birlikte sürrealizm akımının diğer önemli temsilcisi Rene Magritte’dir. ( )
13) Pop art sanat akımı soyut ekspresyonistlere bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. ( )

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1) Empresyonizm akımının genel özelliklerini söyleyiniz.
2) Realizm ve empresyonizm akımlarının en belirgin farkı nedir?
3) Empresyonizmin ortaya çıkışında etkili olan bilimsel gelişmeleri açıklayınız.
4) Van Gogh ve eserleri hakkında bilgi veriniz.
5) Kübizm akımının başlıca ressamlarını söyleyiniz.
6) Puantilizm (noktacılık) nedir? Puantilizm akımının önemli ressamlarını söyleyiniz.
7) Henri Matisse hangi akımın temsilcisidir? Sanatçının eserlerinden üçünün adını söyleyiniz.
8) Kübizmin genel özellikleri nelerdir?
9) Fütürizm ile ekspresyonizmi birbirinden ayıran belirgin farkları söyleyiniz.
10) Ekspresyonist ressamlardan önemli üç tanesinin adını söyleyiniz.
11) Sürrealizm hakkında bilgi veriniz. Sürrealizmin en önemli temsilcisi kimdir?
12) 2. Dünya Savaşı sonrası oluşan popüler kültür, hangi sanat akımının doğuşuna yol açmıştır?
13) “Sanat öldü. Yaşasın sanat!” hangi sanat hareketinin sloganıdır?
14) Giorgio de Chirico ve Carlo Carra adları size hangi sanat akımını hatırlatıyor?
15) Soyut sanat etkisiyle eser veren sanatçı kimdir?

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz