Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 16 Nisan 2021

Sanat Tarihi Dersi Yazılı Soruları (III. Ünite)

tarih bilmi

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1) Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ı hazırlayan nedenlerden değildir?

A) Bilimsel gelişmeler
B) Soylu sınıfın sanata ilgi duyması
C) Haçlı seferleri

D) Coğrafi keşifler
E) Din adamlarının karikatürlerinin ilk kez yapılması

2) Aşağıdakilerden hangisi İtalya’da Rönesans resmine öncülük eden sanatçılardan biridir?

A) Masaccio B) Michelangelo C) Donatello D) Tiziano E) Tinteretto

3) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Rönesans heykel sanatçılarından değildir?

A) Bernini B) Donatello C) Miron D) Ghiberti E) Michelangelo

4) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Rönesans mimarlarından değildir?

A) Filippo Brunelleschi B) Donato Bramente C) Leon Batista Alberti
D) Tiziano E) Pierre Lescot

5) Aşağıdakilerden hangisi mimari öge değildir?

A) Apsis B) Fresko C) Transept D) Nef E) Payanda

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1) Rönesans sanatının genel özellikleri nelerdir?
2) Rönesans mimarisinde Gotik mimari etkileri var mıdır? Açıklayınız.
3) Rönesans resim sanatının Bizans resim sanatından farklı yanları nelerdir?
4) Rönesans heykelinin Roma heykeliyle benzer yönlerini söyleyiniz.
5) “İdealizm” felsefesinin Rönesans’a etkilerini tartışınız.
6) “Hümanist” felsefenin Rönesans’a etkileri nelerdir?
7) Coğrafi keşiflerin Rönesans’a etkilerini tartışınız.
8) Rönesans’ta sanatı seven ve sanatçıları koruyan aileyi söyleyiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Sitenin barındırma masrafları reklam gelirleri ile karşılanmakta.

Lütfen reklam engelleyici uygulamasını kapatın veya sitemizi engelleme dışında tutun.

Teşekkürler.