Web sitemize hoşgeldiniz, 12 Ağustos 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Sahn-ı Seman Medreseleri (Sekiz Bölümlü Medrese)

Sahn-ı Seman Medreseleri (Sekiz Bölümlü Medrese)

İstanbul’un fethinin ardından İstanbul’da Fatih Sultan
Mehmet tarafından kurulan Sahn veya Sahn-ı Seman Medreseleri,
medreseler açısından bir dönüm noktasıdır. Zira
toplum ve devlete eleman yetiştiren medreselerin misyonu,
sınırların büyümesiyle daha da artmıştır. Sahn-ı Seman
Medreseleri, yetişmiş eleman ihtiyacını karşılaması yanında
diğer medreselere de sistem olarak örnek oluşturmuş ve onların
da teşkilatlanmasını sağlamıştır.

Sahn-ı Seman Medreselerinde, yükseköğretim ve ortaöğretim
düzeyinde eğitim verilen iki ana bölüm vardı. Her bir
bölüm sekiz medreseden oluşuyordu. Yükseköğretim düzeyindeki
medreselerin her birinde on dokuz oda (hücre) bulunuyordu
Bu yüksek medreselerde sekiz müderris görev
yapıyordu. Sekiz müderrisin birer odası ve elli akçe gündeliği
bulunan, ekmek ve çorba verilen birer müderris yardımcısı
(muid) vardı. Her medresenin on beş odasına ikişer akçe
gündelik, ekmek ve çorba verilen birer danişment (talebe)
yerleştirilirdi. Ortaöğretim düzeyinde eğitim verilen bölümün
(Tetimme Medreseleri) her bir medresesinde on bir oda vardı ve her odaya suhte (softa) denen üç öğrenci
yerleştirilirdi…

Sahn-ı Seman Medreselerini kuran Fatih Sultan Mehmet’in teşvik ve çabaları ile İstanbul, Türk ve İslam
dünyasından bilginleri kendine çeken bir bilim merkezi oldu. Başta ünlü matematik ve astronomi bilgini Ali
Kuşçu olmak üzere pek çok Türkistanlı bilgin İstanbul’a geldi. Önceleri ise Osmanlı bilginleri, matematik
öğrenimi görmek için Semerkant’a gidiyordu.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz