Web sitemize hoşgeldiniz, 06 Temmuz 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Tarih Bilimi » Sadaka İbadeti

Sadaka İbadeti

Sadaka, Allah’ın rızasını kazanmak niyetiyle karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etme,
iyilik ve ihsanda bulunmaktır. İslam dini ayet ve hadislerde sadaka vermeyi teşvik etmiştir. Müslümanlar
zekât ve sadaka gibi ibadetlerle fakir ve muhtaçları gözetirler. Kur’an-ı Kerim’de bildirildiğine
göre zekât ve sadaka Yahudilik ve Hristiyanlıkta da emredilmiş bir ibadettir. Mesela İsrailoğullarına
yüce Allah, “Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.” şeklinde
hitap etmiştir. Hz. İsa ise beşikteki mucizevi konuşmasında Allah’ın namazı kendisine emrettiğini
şöyle ifade etmiştir: “Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece
namazı ve zekâtı emretti.”


Tevrat
ve İncillerde de sadaka vermek emredilmiştir: Mesela bu konuda Tevrat, “Ve eğer kardeşin
fakir düşer ve senin yanında zayıf düşerse ona yardım edeceksin.” der. İncil’de ise
“Fakat sadaka verdiğin zaman, sağ elin sol elinin ne yaptığını bilmesin de.” şeklinde emredilmektedir.


Yahudilik
te ilk dönemlerde sadakalar düzenli bir şekilde Beytü’l-Makdis’in zekât sandığına
ödenirdi. Miktarı öşür(1/10 oranında) olan bu zekâtlar belirli yerlere verilirdi. Daha sonraları
bu durum terk edildi. Ancak bu emir, ferdi olarak göz önünde bulundurulmaktadır. Hristiyanlıkta
da günümüzde uygulama değiştirilerek oruç günlerinde yemeklerini başkalarıyla paylaşmak
şeklinde yerine getirilmektedir. Hristiyanlar, zekât ve sadakanın günahlara keffaret olduğuna
inanırlar.  

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz